Zarządzenie Nr 7/2022

Dyrektora Zespołu Szkół im. Henryka Sienkiewicza w Grabowcu
z dnia 28 stycznia 2022 r. w sprawie czasowego zawieszenia zajęć w oddziale 4 b Szkoły Podstawowej Zespołu Szkół im. Henryka Sienkiewicza w Grabowcu

zarządzenie 7/2022

Skip to content