Zarządzenie Nr 8/2022

Dyrektora Zespołu Szkół im. Henryka Sienkiewicza w Grabowcu
z dnia 31 stycznia 2022 r. w sprawie czasowego zawieszenia zajęć w oddziale 3 a Szkoły Podstawowej Zespołu Szkół im. Henryka Sienkiewicza w Grabowcu

zarządzenie 8/2022

Skip to content