OGŁOSZENIA

Informacja o wyniku naboru

Lista kandydatów spełniających wymagania formalne, określona w ogłoszeniu o naborze na wolne stanowisko pracy w Zespole Szkół im. Henryka Sienkiewicza w Grabowcu. Stanowisko: referent ds. płacowo – kadrowych


Zarządzenie Nr 30/2023

Dyrektora Zespołu Szkół im. Henryka Sienkiewicza w Grabowcu z dnia 10 lipca 2023 r. w sprawie powołania Komisji rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze: referent ds. płacowo-kadrowych w Zespole Szkół im. Henryka Sienkiewicza w Grabowcu


Dyrektor Zespołu Szkół im. Henryka Sienkiewicza w Grabowcu ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy w Zespole Szkół im. Henryka Sienkiewicza – referenta ds. płacowo – kadrowych.


INFORMACJA O WYNIKACH NABORU

Specjalisty ds. oświatowo – administracyjnych


Lista

kandydatów spełniających wymagania formalne, określona

w ogłoszeniu o naborze na wolne stanowisko pracy w Zespole Szkół im. Henryka

Sienkiewicza w Grabowcu. Stanowisko: specjalista ds. oświatowo – administracyjnych


Zarządzenie Nr 28/2017

Dyrektora Zespołu Szkół im. Henryka Sienkiewicza w Grabowcu

z dnia 07 września 2017 r.

w sprawie ogłoszenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze specjalisty ds. oświatowo – administracyjnych w Zespole Szkół im. Henryka Sienkiewicza w Grabowcu

Skip to content