OGŁOSZENIA

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU

Specjalisty ds. oświatowo – administracyjnych


Lista

kandydatów spełniających wymagania formalne, określona

w ogłoszeniu o naborze na wolne stanowisko pracy w Zespole Szkół im. Henryka

Sienkiewicza w Grabowcu. Stanowisko: specjalista ds. oświatowo – administracyjnych


Zarządzenie Nr 28/2017

Dyrektora Zespołu Szkół im. Henryka Sienkiewicza w Grabowcu

z dnia 07 września 2017 r.

w sprawie ogłoszenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze specjalisty ds. oświatowo – administracyjnych w Zespole Szkół im. Henryka Sienkiewicza w Grabowcu

Skip to content