Zarządzenie Nr 40/2023

Dyrektora Zespołu Szkół im. Henryka Sienkiewicza w Grabowcu z dnia 22 września 2023 r. w sprawie ustalenia przez dyrektora Dyrektora Zespołu Szkół dodatkowych dni wolnych od zajęć dydaktyczno – wychowawczych w Szkole Podstawowej w Grabowcu i Liceum Ogólnokształcącym w Grabowcu w roku szkolnym 2023/2024

Zarządzenie Nr 40/2023

Skip to content