Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony!

Informacja o zawarciu umowy na realizację zamówienia publicznego

     Zespół Szkół im. Henryka Sienkiewicza w Grabowcu informuje o zawarciu, w dniu 3 lipca 2020 r., umowy na usługę Dowożenie uczniów z terenu Gminy Grabowiec do siedziby Zespołu, w roku szkolnym 2020/2021. Umowę zawarto z Panem Ireneuszem Teteryczem prowadzącym działalność gospodarczą na podstawie wpisu do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczejpod firmą „EiIT” Ireneusz Teterycz, zsiedzibą w Zamościu ul. Majdan 13, 22-400 Zamość, napodstawie oferty złożonej w postępowaniu w trybie konkursu ofert. Oferta Wykonawcy spełniła wszystkie warunki w zakresie wymagań postawionych Wykonawcom, tj.: optymalnego zaplanowania tras dowozu i zadysponowania odpowiednich środków transportu. Umowa będzie realizowana za kwotę 94.556,59 złotych brutto.