Zarządzenie Nr  53/2020

Dyrektora Zespołu Szkół im. Henryka Sienkiewicza w Grabowcu

z dnia 8 grudnia 2020 r. .

w sprawie wprowadzenia wprowadzenia Regulaminu pracy zdalnej w Zespole Szkół 
im. Henryka Sienkiewicza w Grabowcu


Zarządzenie Nr  47/2020

Dyrektora Zespołu Szkół im. Henryka Sienkiewicza w Grabowcu

z dnia 27 listopada 2020 r.

w sprawie czasowego zawieszenia zajęć w  Szkole Podstawowej w Grabowcu
i Liceum Ogólnokształcącym w Grabowcu


Zarządzenie Nr 43/2020

Dyrektora Zespołu Szkół im. Henryka Sienkiewicza w Grabowcu

z dnia 6 listopada 2020 r. 
w sprawie czasowego zawieszenia zajęć w Przedszkolu Samorządowym Zespołu Szkół im. Henryka Sienkiewicza w Grabowcu


ZARZĄDZENIE NR 42/2020

Dyrektora Zespołu Szkół im. Henryka Sienkiewicza w Grabowcu

z dnia 6 listopada 2020 r.

w sprawie czasowego zawieszenia zajęć w Szkole Podstawowej w Grabowcu 
i Liceum Ogólnokształcącym w Grabowcu


ZARZĄDZENIE NR 40/2020

Dyrektora Zespołu Szkół im. Henryka Sienkiewicza w Grabowcu
z dnia 24 listopada 2020 r.
w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania w Szkoły Podstawowej w Grabowcu i Liceum Ogólnokształcącym w Grabowcu


Zarządzenie Nr 39/2020

Dyrektora Zespołu Szkół im. Henryka Sienkiewicza w Grabowcu

z dnia19 października 2020 r.

w sprawie częściowego ograniczenia funkcjonowania Liceum Ogólnokształcącego 
w Grabowcu od dnia 19 października 2020 na czas nieoznaczony


Zarządzenie Nr 38/2020

Dyrektora Zespołu Szkół im. Henryka Sienkiewicza w Grabowcu

z dnia 14 października 2020 r. 
w sprawie czasowego zawieszenia zajęć w Liceum Ogólnokształcącym w Grabowcu


Zarządzenie Nr 37/2020

Dyrektora Zespołu Szkół im. Henryka Sienkiewicza w Grabowcu

z dnia 14 października 2020 r. 
w sprawie czasowego zawieszenia zajęć w Szkole Podstawowej w Grabowcu


Zarządzenie Nr 36/2020

Dyrektora Zespołu Szkół im. Henryka Sienkiewicza w Grabowcu z dnia 12 października 2020 r. 
w sprawie organizacji zajęć wychowawczo – opiekuńczych w dniu 14 października 2020 r.


Zarządzenie Nr 35/2020

Dyrektora Zespołu Szkół im. Henryka Sienkiewicza w Grabowcu

z dnia 12 października 2020 r. w sprawie ustalenia przez dyrektora szkoły dodatkowych dni wolnych od zajęć dydaktyczno-wychowawczych w Szkole Podstawowej w Grabowcu oraz Liceum Ogólnokształcącym w Grabowcu w roku szkolnym 2020/2021 


Zarządzenie Nr 34/2020

Dyrektora Zespołu Szkół im. Henryka Sienkiewicza w Grabowcu

z dnia 9 października 2020 r. 
w sprawie czasowego zawieszenia zajęć w klasie 4 a i 4 b Szkoły Podstawowej w Grabowcu


Zarządzenie Nr 29/2020

Dyrektora Zespołu Szkół im. Henryka Sienkiewicza w Grabowcu

z dnia 18 września 2020 r. w sprawie ustalenia przez dyrektora szkoły dodatkowych dni wolnych od zajęć dydaktyczno-wychowawczych w Szkole Podstawowej w Grabowcu oraz Liceum Ogólnokształcącym w Grabowcu w roku szkolnym 2020/2021


Zarządzenie Nr 14/2020

Dyrektora Zespołu Szkół im. Henryka Sienkiewicza w Grabowcu

z dnia 25 maja 2020 r.

w sprawie czasowego zwieszenia zajęć w Przedszkolu Samorządowym Zespołu Szkół 
im. Henryka Sienkiewicza w Grabowcu w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem 
i zwalczaniem COVID-19


ZARZĄDZENIE Nr 13/2020

Dyrektora Zespołu Szkół im. Henryka Sienkiewicza w Grabowcu

z dnia 23 maja 2020 r. .

w sprawie organizacji procesu opiekuńczo-wychowawczego i dydaktycznego 
w klasach I – III szkoły podstawowej i konsultacji dla uczniów w okresie 
od 25 maja do 7 czerwca 2020 r.


ZARZĄDZENIE Nr 12/2020

Dyrektora Zespołu Szkół im. Henryka Sienkiewicza w Grabowcu

z dnia 21 maja 2020 r. .

w sprawie wprowadzenia procedur ochrony uczniów i pracowników placówki przed Covid-19


Zarządzenie Nr 11/2020

Dyrektora Zespołu Szkół im. Henryka Sienkiewicza w Grabowcu

z dnia 12 maja 2020 r.

w sprawie wprowadzenia w przedszkolu Procedury zapewnienia bezpieczeństwa 
w związku z wystąpieniem COVID-19


Zarządzenie Nr 6/2020

Dyrektora Zespołu Szkół im. Henryka Sienkiewicza w Grabowcu

z dnia 26 marca 2020 r.

w sprawie ustalenia listy zadań do wykonania związanych z zakończeniem roku szkolnego dla uczniów klasy III liceum ogólnokształcącego, a także ich terminarza


ZARZĄDZENIE NR 4/2020

Dyrektora Zespołu Szkół im. Henryka Sienkiewicza w Grabowcu 
z dnia 25 marca 2020 r.
w sprawie organizacji zajęć w szkole w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania Zespołu Szkół im. Henryka Sienkiewicza w Grabowcu w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem
 i zwalczaniem COVID-19 z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość
w roku szkolnym 2019/2020.

Skip to content